Nowa grupa w projekcie „Kierunek -> Praca”

Od dnia dzisiejszego następna grupa osób rozpoczyna swój udział w projekcie „Kierunek -> Praca”. Uczestnicy zaczynają realizację form wsparcia od spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym.

 

Zakres pomocy udzielany jako bezpłatne wsparcie w ramach projektu to także:

  • Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty z zakresu proaktywnego poszukiwania pracy + poradnictwo psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny: 8h/os. (w tym 3 godziny spotkań indywidualnych tj. 3h/os., oraz 5 godzin pracy pośrednika – bez udziału UP)
  • Szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji
  • Staż zawodowy: 3 miesiące/os.

Korzyści dla uczestników projektu to bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, materiały dydaktyczne, catering, egzaminy zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe,  stypendium szkoleniowe oraz stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Nawojowska 3
33-300 Nowy Sącz

lub (od 14 czerwca 2019 roku)

Biuro zlokalizowane na parterze z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, parkingi)
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz,
pokój numer: B030.

tel.: 18 547 70 70
Biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
kierunekpraca@humaneo.pl

 

Projekt „Kierunek -> PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

Sprawdź stronę projektu „Kierunek -> Praca”.