NOWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

W miesiącu maju 2020 w ramach projektu realizowane były indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Celem tych spotkań było pozyskiwanie przez uczestników projektu informacji o ofertach pracy, a także inicjowanie i organizowanie kontaktów pomiędzy UP a pracodawcą. Pośrednik pracy pomagał w doborze kandydatów na konkretne miejsca pracy, zgodnie z ich kwalifikacjami.

 

Podczas spotkań Uczestnicy Projektu przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozyskali także umiejętności konieczne do sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Pośrednik pracy pomagał także Uczestnikom w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy.

Realizowane w ramach projektu spotkania miały także na celu wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.

Szczegóły na temat projektu oraz informacje o postępach w jego realizacji można przeczytać na stronie „Nowa ścieżka aktywności”.

 

Projekt „Nowa ścieżka aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 655 020,06 zł.