Nowa ścieżka aktywności: Mamy dofinansowanie kolejnego projektu!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Nowa ścieżka aktywności” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania projektu z UE wynosi 655 020,06 zł.

 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (w jednej z gmin: Mieleszyn, Witkowo, Niechanowo, Kłecko, Gniezno – gmina miejska, Lądek, Ostrowite, Słupca – gm. wiejska, Orchowo, Zagórów, Powidz, Strzałkowo, Mieścisko, Damasławek, Skoki, Gołańcz, Wągrowiec – gmina wiejska, Wapno);
  • ukończyły 18 rok życia;
  • posiadają niskie kwalifikacje (tj. wykształcenie do poziomu ISCED 3);
  • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającymi co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • pozostają bez zatrudnienia (tj. są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP lub osobami biernymi zawodowo).

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne na stronie www projektu: „Nowa ścieżka aktywności”.

Zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zapraszamy także do Biura Projektu mieszczącego się w Słupcy, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 20 C po szczegółowe informacje.

Zapraszamy!