NOWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: PORADY PRAWNE I MEDIACJE RODZINNE

Kolejni Uczestnicy projektu „Nowa ścieżka aktywności” rozpoczynają w dniu 21 grudnia 2019 r. zajęcia z prawnikiem w ramach poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz spotkania ze specjalistą do spraw mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej.

 

Poradnictwo prawne i obywatelskie polega na udzieleniu porad lub informacji Uczestnikowi projektu o obowiązującym stanie prawnym regulującym jego sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia. Ponadto, prawnik udziela pomocy w opracowaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej.

Zajęcia z mediacji rodzinnych mają na celu udzieleni pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, zdefiniowaniu kwestii spornych oraz wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia, łagodzącego lub kończącego daną sprawę.

Szczegóły na temat projektu oraz informacje o postępach w jego realizacji można przeczytać na stronie „Nowa ścieżka aktywności”.

 

Projekt „Nowa ścieżka aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 655 020,06 zł.