Nowa ścieżka aktywności: prawo i mediacje

Z przyjemnością informujemy, że kolejne 12 osób rozpoczyna jutro zajęcia z prawnikiem w ramach poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Kolejną formą zajęć, zaplanowaną dla Uczestników Projektu w terminie 12 – 13 sierpień 2019 r. jest mediacja rodzinna i interwencja kryzysowa.

 

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (w jednej z gmin: Mieleszyn, Witkowo, Niechanowo, Kłecko, Gniezno – gmina miejska, Lądek, Ostrowite, Słupca – gm. wiejska, Orchowo, Zagórów, Powidz, Strzałkowo, Mieścisko, Damasławek, Skoki, Gołańcz, Wągrowiec – gmina wiejska, Wapno);
  • ukończyły 18 rok życia;
  • posiadają niskie kwalifikacje (tj. wykształcenie do poziomu ISCED 3);
  • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającymi co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • pozostają bez zatrudnienia (tj. są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP lub osobami biernymi zawodowo).

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie projektu „Nowa ścieżka aktywności”.