NOWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: SPOTKANIA Z DORADCA ZAWODOWYM

Informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu w dniach 27 – 30 kwiecień 2020 r. uczęszczają na spotkania z doradztwa zawodowego w zakresie godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

 Podczas spotkań z doradcą zawodowym omawiane są następujące tematy:

  • wychowanie dzieci czy praca,
  • budowanie planu rozwojowego,
  • pomoc w pokonywaniu barier i obaw, godzenie ról społecznych (rodzicielstwo) i zawodowych (bycie pracownikiem)
  • wzmocnienie motywacji wewnętrznej do pracy podczas okresu wychowawczego

 Szczegóły na temat projektu oraz informacje o postępach w jego realizacji można przeczytać na stronie „Nowa ścieżka aktywności”.

 

Projekt „Nowa ścieżka aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 655 020,06 zł.