Nowa ścieżka aktywności: szukamy kolejnych uczestników!

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Nowa ścieżka aktywności” nadal trwa! Nie zwlekaj i już dziś zgłoś swój udział, aby skorzystać z wielu form wsparcia aktywności zawodowej.

 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (w jednej z gmin: Mieleszyn, Witkowo, Niechanowo, Kłecko, Gniezno – gmina miejska, Lądek, Ostrowite, Słupca – gm. wiejska, Orchowo, Zagórów, Powidz, Strzałkowo, Mieścisko, Damasławek, Skoki, Gołańcz, Wągrowiec – gmina wiejska, Wapno);
  • ukończyły 18 rok życia;
  • posiadają niskie kwalifikacje (tj. wykształcenie do poziomu ISCED 3);
  • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającymi co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • pozostają bez zatrudnienia (tj. są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP lub osobami biernymi zawodowo).

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z wielu form wsparcia. Wśród nich znajdują się:

  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne (3 h/os.)
  • Grupowe poradnictwo psychologiczne (16 h/gr.)
  • Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (2 h/os.)
  • Indywidualne spotkania ze specjalistą ds. mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej (2 h/os.)
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe (3 h/os.)
  • Indywidualny coaching w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego (3 h/os.) dla 18 UP
  • Kurs/szkolenia zawodowe dla 54 UP
  • Pośrednictwo pracy (8 h/os.)
  • Staż zawodowy (3 m-ce/os.) dla 26 UP

Korzyści dla uczestników projektu „Nowa ścieżka aktywności” to przede wszystkim:

  • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • materiały dydaktyczne,
  • catering,
  • egzaminy zawodowe,
  • 3-miesięczne staże zawodowe
  • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
  • ubezpieczenie NNW w trakcie realizacji staży zawodowych.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu „Nowa ścieżka aktywności”, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!