NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU: STARTUJĄ SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

Informujemy,  że 20.03.2020 r. pierwsi Uczestnicy projektu „Nowa ścieżka rozwoju” rozpoczną Indywidulane spotkania z Psychologiem. Celem spotkań będzie wzmocnienie postawy Uczestników projektu, a także wspieranie ich w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby.

 

Wszyscy Uczestnicy projektu  odbędą takie spotkanie w terminie ustalonym indywidualnie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu „Nowa ścieżka rozwoju”.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich
Całkowita wartość projektu: 989 657, 87 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 937 324, 97 zł