NOWE HORYZONTY: INDYWIDUALNE SPOTKANIA PSYCHOSPOŁECZNE

W terminie od 24.02.2020 r. odbywać się będą indywidualne spotkania psychospołeczne dla poszczególnych Uczestników projektu „Nowe Horyzonty!”. W spotkaniach wezmą udział uczestnicy z  grupy V, VI i VII. Zajęcia odbywają się w Elblągu.

Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w grupowych warsztatach Kuźnia optymizmu w wymiarze 30 godzin/ 1 grupa (6 dni x 5 godzin).

Zakres tematyczny spotkań to:

  • asertywność,
  • przyczyny bezrobocia,
  • komunikacja interpersonalna,
  • pierwsze wrażenie,
  • dobre i złe nawyki,
  • osobista droga rozwoju.

Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w indywidualnym wsparciu psychologicznym i/lub prawnym w wymiarze średnio 12 godzin/ 1 osoba (4 dni x 3 godziny).

Zakres tematyczny wsparcia psychologicznego został dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez Uczestników/-czki Projektu. Omawiane w trakcie spotkań tematy to m.in.

  • niwelowanie indywidualnych problemów UP- rodzinnych, życiowych,
  • wzrost motywacji do działania,
  • przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu,
  • ukierunkowanie w rozwiązaniu problemów.

Wsparcie prawne pomoże Uczestnikom Projektu poznać kwestie związane z rozwiązywaniem indywidualnych problemów m.in. związanych z kontaktami z urzędami, zawiłością przepisów, problemami mieszkaniowymi (eksmisje, przydział mieszkania socjalnego), kredytami, komornikami.

Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu będzie miał/-a możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia psychologa, w trakcie dyżurów, zgodnie ze zidentyfikowanymi i zgłaszanymi potrzebami.