NOWE HORYZONTY: NOWA DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU I OTWARTA REKRUTACJA

Informujemy że okres realizacji projektu „Nowe Horyzonty! został przedłużony do 31.12.2020 r. Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja do projektu wciąż trwa.  Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie do kontaktu z rekruterem, bądź do zapisu w biurze projektu w Elblągu.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego
 • bierne zawodowo lub bezrobotne
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
 • w tym również osoby niepełnosprawne

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, to:

 • Diagnoza potrzeb i predyspozycji UP wraz z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji i IPD
 • Aktywizacja społeczna – Warsztaty Kuźnia optymizmu oraz indywidualne wsparcie psychologiczne i prawne
 • Aktywizacja zawodowa i edukacyjna – Kuźnia fachowców – wsparcie grupowe
 • Aktywizacja zawodowa – Kuźnia fachowców – indywidualne szkolenia zawodowe (Certyfikat ukończenia szkolenia)
 • Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe – wsparcie indywidualne

Zapraszamy do udziału!

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Osobiście w biurach projektu:

 1. Warszawska 55
  82-300 Elbląg

Tel: 605-202-933

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres: nowehoryzonty@humaneo.pl.