NOWE HORYZONTY: PRZED UCZESTNIKAMI STAŻE ZAWODOWE

Informujemy, że 10 – osobowa grupa z Ornety zakończyła wszystkie formy wsparcia przewidziane przed stażem. W terminie od 03.01.2020 do 24.01.2020 uczestniczyli w szkoleniu zawodowym pn.:  „Profesjonalna obsługa klienta. Nowoczesne strategie i techniki sprzedaży”.

 

W miesiącu lutym uczestnicy rozpoczynają aktywizację zawodową w formie staży zawodowych.

Osoby zainteresowany udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie projektu „Nowe Horyzonty!”. Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www. projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg
Tel: 605-202-933

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
W formie elektronicznej na adres: nowehoryzonty@humaneo.pl

 

Humaneo realizuje w partnerstwie z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk projekt „NOWE HORYZONTY!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.