NOWE HORYZONTY: PRZED UCZESTNIKAMI SZKOLENIA Z ICT

Chcielibyśmy poinformować, że kolejną formą wsparcia dla grupy V, VI oraz VII  w ramach projektu „Nowe Horyzonty!” jest uczestnictwo w 96-godzinnym szkoleniu ICT!

Po odbytym szkoleniu Uczestnicy uzyskają określone kwalifikacje, a po zdaniu egzaminu ECCC otrzymają potwierdzający je certyfikat. Zakres kwalifikacji dotyczy modułów:

  • Informacja
  • Komunikacja
  • Tworzenie treści
  • Bezpieczeństwo
  • Rozwiązywanie problemów

Poniżej terminy rozpoczęcia zajęć grupowych:
12.03.2020 – miejsce: Elbląg – grupa VII
20.03.2020 – miejsce: Elbląg – grupy: V i VI

Życzymy powodzenia!