NOWE HORYZONTY: RUSZAJĄ WARSZTATY Z POSZUKIWANIA PRACY

Informujemy, że  kolejne trzy grupy będą uczestniczyć w 32-godzinnych Warsztatach Poszukiwania Pracy. Zajęcia będą odbywały się w Elblągu.

 

Poniżej terminy zajęć dla poszczególnych grup:

GR. V – 17.02.2020 – 24.02.2020
GR. VI – 17.02.2020 – 24.02.2020
GR. VII – 11.03.2020 – 20.03.2020

Chciałbyś dołączyć na pokład projektu? Sprawdź warunki uczestnictwa i korzyści, które możesz uzyskać.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego
  • bierne zawodowo lub bezrobotne
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
  • w tym również osoby niepełnosprawne

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, to:

  • Diagnoza potrzeb i predyspozycji UP wraz z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji i IPD
  • Aktywizacja społeczna – Warsztaty Kuźnia optymizmu oraz indywidualne wsparcie psychologiczne i prawne
  • Aktywizacja zawodowa i edukacyjna – Kuźnia fachowców – wsparcie grupowe
  • Aktywizacja zawodowa – Kuźnia fachowców – indywidualne szkolenia zawodowe (Certyfikat ukończenia szkolenia)
  • Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe – wsparcie indywidualne

Zapraszamy do udziału!

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Osobiście w biurach projektu:

ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

tel: 605-202-933

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres: nowehoryzonty@humaneo.pl.