„NOWE HORYZONTY!”: SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIE, I DORADCĄ ZAWODOWYM

Z przyjemnością informujemy, że pierwsi Uczestnicy Projektu w dniu 15.07.2019 r. rozpoczynają realizować pierwsze formy wsparcia w ramach projektu „Nowe Horyzonty!”. Uczestnicy spotkają się z psychologiem i doradcą zawodowym. Życzymy powodzenia!

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko–mazurskiego, bierne zawodowo lub bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym również osoby niepełnosprawne.

W projekcie mogą brać udział osoby zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w pow.  bartoszyckim (z wyłącz. gm. miejskiej Bartoszyce), pow. braniewskim (z wyłącz. gm. miejskiej Braniewo), pow. elbląskim (z wyłącz. gm. Milejewo) oraz pow. lidzbarskim (z wyłącz. gm. miejskiej Lidzbark Warm.).

 

Humaneo realizuje w partnerstwie z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk projekt „NOWE HORYZONTY!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

Sprawdź szczegóły na stronie projektu „Nowe Horyzonty!”.