NOWE HORYZONTY: UZYSKAJ ZWROT KOSZTÓW

W ramach projektu „Nowe Horyzonty!” Uczestnicy mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu na następujące zajęcia: 

  • Warsztaty Kuźnia Optymizmu
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • Szkolenie ICT
  • Szkolenie zawodowe
  • Staż zawodowy

Poniżej do pobrania dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu tych kosztów.

  1. Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu – projekt Nowe Horyzonty
  2. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu – projekt Nowe Horyzonty
  3. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu w ramach projektu – projekt Nowe Horyzonty

Osoby zainteresowany udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie projektu „Nowe Horyzonty!”. Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www. projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy.

Humaneo realizuje w partnerstwie z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk projekt „NOWE HORYZONTY!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.