„Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”: Kolejni uczestnicy projektu przystąpili do egzaminów OKE

Uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” z Bidzin (INF.03), Ujazdu (INF.03), Opatowa (INF.04) oraz Sandomierza (INF.04) przystąpili do egzaminów teoretycznych i praktycznych, które zostały zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Przypominamy, iż wcześniej uczestnicy wzięli udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych z następującego zakresu:

INF.03 „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”

INF.04 „Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji”