NOWE KWALIFIKACJE, TO NOWE MOŻLIWOŚCI DLA CIEBIE!

Trwa rekrutacja uczestników do projektu pn. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”. Jego najważniejszym celem jest podniesienie kwalifikacji w obszarze technik informatycznych, także poprzez realizowane szkolenia zawodowe: „Technik programista 351406” oraz „Technik informatyk 351406”. 

Do kogo jest skierowany projekt?

„Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” to projekt skierowany do osób pełnoletnich, w wieku powyżej 18 lat, które spełniają następujące warunki: 

 • zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego w miejscowościach: Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Staszów lub Sandomierz, 
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe, 
 • są kwalifikowane według statutu społecznego, 
 • są bezrobotne zarejestrowane w PUP, 
 • są bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 
 • są pracujące, 
 • są bierne zawodowo. 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Udział w projekcie to wiele realnych korzyści. Należą do nich bezpłatne szkolenia zawodowe oraz bezpłatne materiały dydaktyczne,  a także egzaminy zawodowe, które potwierdzają zdobyte kwalifikacje. 

Warto podkreślić, że podnoszenie kwalifikacji jest realizowane poprzez dwa ważne zadania: 

 • Pierwsze z nich to klasyfikacyjny kurs zawodowy „Technik programista 351406” (kwalifikacja INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazy danych) – 380 godzin. Szkolenie zawiera m.in. elementy podstaw informatyki, projektowania stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danymi, programowanie aplikacji internetowych czy język obcy zawodowy. 
 • Drugie zadanie obejmuje kurs zawodowy „Technik informatyk 351406” (kwalifikacja INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji) – 550 godzin.  W tym przypadku szkolenie zawiera m.in. podstawy informatyki oraz programowanie oprogramowania, a także programowanie obiektowe, programowanie aplikacji desktopowych i mobilnych, programowanie aplikacji zaawansowanych webowych oraz język obcy zawodowy. 

Weź udział, daj sobie szansę!

Do projektu można zgłaszać się osobiście w biurze projektu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00:  

 • ul. Okrzei 5, 27-600 Sandomierz
 • tel. +48 601 488 735

Zgłoszenia można także przesyłać drogą mailową na adres: nowekwalifikacje-nowemozliwosci@humaneo.pl

Więcej informacji na stronie projektu:

Zapraszamy do udziału w projekcie, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu!