NOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA „PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI SPRZEDAWCY”

W związku ze zmianą miejsca realizacji szkolenia „Pracownik biurowy z elementami sprzedawcy” w Kluczborku  zamieszczamy zaktualizowany harmonogram szkolenia. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w ramach projektu „Stała Ścieżka Zawodowa”.

 

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby w wieku 15 -29 lat, bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie województwa opolskiego. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki.

W ramach projektu:

  • Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
  • Grupowe poradnictwo zawodowe
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe umożliwiające podniesienie kwalifikacji i nabycie kompetencji
  • Pośrednictwo pracy
  • Staż zawodowy

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Stała ścieżka zawodowa” zapraszamy do zgłaszania się osobiście w biurze projektu pod adresem:

ul. Piastowska 17-19 lok. 7
49-300 Brzeg

telefonicznie: 601-482-179, 534-332-120

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

lub w formie elektronicznej na adres: ssz@humaneo.pl

 

Szczegółowe informacje na temat projektu, regulamin rekrutacji i udziału oraz formularz zgłoszeniowy można także znaleźć na stronie projektu „Stała ścieżka zawodowa”.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 999 040,94 zł. Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 949 088,89 zł