NOWY ROK, NOWA PRACA. TO NAPRAWDĘ MOŻLIWE!

Nowy rok może sporo zmienić Twoim życiu zawodowym! Wystarczy, że dołączysz do grona uczestników projektu „Droga ku zatrudnieniu” i dasz sobie szansę na aktywizację, która odmieni Twoją sytuację. To propozycja dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, ale niezarejestrowanych w urzędzie pracy. Dowiedz się więcej! 

„Droga ku zatrudnieniu” to projekt skierowany wyłącznie do osób z obszaru miasta Elbląg i powiatów braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego. Dotyczy to również osób z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. 

Korzyści dla uczestników projektu:

  • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje, 
  • bezpłatne materiały dydaktyczne, 
  • catering, 
  • stypendia szkoleniowe oraz stażowe, 
  • 4-miesięczne staże zawodowe, 
  • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia. 

Oferowane wsparcie dla uczestników obejmuje: 

  • identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, 
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe, 
  • staże i pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie projektu: 

Zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio w Biurze projektu: 

ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg,
tel. +48 605 202 933,
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, 

lub poprzez kontakt mailowy na adres: drogakuzatrudnieniu@humaneo.pl