NWszLJ: KOLEJNE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Już jutro uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczynają spotkania z pośrednikiem pracy. Celem spotkań jest zachęcenie osób biorących udział w projekcie do aktywnego poszukiwania pracy.

 

W trakcie rozmowy pośrednik omawia oczekiwania i potrzeby Uczestnika projektu dot. poszukiwanego zatrudnienia. Każdemu uczestnikowi przedstawiane są interesujące oferty pracy.

Zakres tematyczny poradnictwo zawodowego to:

  • analiza rynku pracy,
  • omówienie form zatrudnienia, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,
  • rozmowa kwalifikacyjna – trudne pytania,
  • prezentacja swoich słabych i mocnych stron,
  • techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców,
  • kanały rekrutacji,
  • radzenie sobie ze stresem podczas pozostawania bez pracy,
  • bariery na drodze do zatrudnienia, formułowanie celów (nie tylko) zawodowych,
  • zasady tworzenia dokumentów rekrutacyjnych,
  • bierne i aktywne metody poszukiwania zatrudnienia.

Indywidualne spotkania to także okazja do wspólnego poszukiwania ofert pracy.

Wśród licznych korzyści dla Uczestników wymienić należy m.in. bezpłatne szkolenia zawodowe, materiały szkoleniowe, catering, egzaminy zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz stażowe i zwrot kosztów dojazdu.

Jeżeli chcesz dołączyć do Uczestników projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” zapoznaj się ze stroną projektu: więcej informacji.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 969 348,75 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 823 946,43 zł