NYSA: UCZESTNICY PROJEKTU STAŁA ŚCIEŻKA ZAWODOWA ZAKOŃCZYLI SZKOLENIE

Trzecia grupa uczestników projektu ,,Stała ścieżka zawodowa ‘’ z Nysy ukończyła 120 godzinne szkolenie „Sprzedawca z elementami magazyniera”. Dziękujemy uczestnikom projektu za wytrwałość i udział w szkoleniu. Życzymy powodzenia na dalszej ścieżce projektowej.

 

Zachęcamy także kolejne osoby do udziału w projekcie. Mogą zgłaszać się osoby w wieku 15 -29 lat, bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie województwa opolskiego. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki.

Projekt „Stała ścieżka zawodowa” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO od 01 stycznia 2020 do 30 listopada 2020 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2020 r. do momentu wyczerpania się miejsc.

W ramach projektu zapewniamy:

  • Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
  • Grupowe poradnictwo zawodowe
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe umożliwiające podniesienie kwalifikacji i nabycie kompetencji
  • Pośrednictwo pracy
  • Staż zawodowy

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Stała ścieżka zawodowa” zapraszamy do zgłaszania się osobiście w biurze projektu pod adresem:

ul. Piastowska 17-19 lok. 7
49-300 Brzeg

telefonicznie: 601-482-179, 534-332-120

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub w formie elektronicznej na adres: ssz@humaneo.pl

 

Szczegółowe informacje na temat projektu, regulamin rekrutacji i udziału oraz formularz zgłoszeniowy można także znaleźć na stronie projektu „Stała ścieżka zawodowa”.