Urząd Gminy Trzciel

Urząd Gminy Trzciel

REALIZACJE:

Zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel”:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem bloku zajęć z nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.