Obowiązki nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego i Kodeksu pracy
oraz prawa i dobra dziecka

Szkolenie z zakresu prawa oświatowego umożliwi nauczycielom poznanie bieżących zmian przepisów, pozwoli również usystematyzować wiedzę z zakresu obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela.

W trakcie szkolenia omówione zostaną kwestie obowiązków nauczyciela jako pedagoga, oraz jako pracownika, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, jak również zmiany prawne w zakresie oceny pracy nauczycieli. Przedstawione zostaną aspekty praw i dobra dziecka, w kontekście Konwencji o prawach dziecka, Konstytucji RP, prawa oświatowego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak również Karty nauczyciela. 

W programie:

  1. etyka zawodu nauczyciela
  2. obowiązki nauczyciela
  3. odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela w świetle Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy
  4. ocena pracy nauczyciela
  5. prawa i dobra dziecka

Metody szkoleniowe:

  • wykład połączony z dyskusją
  • analiza przypadków w oparciu o akty prawne

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

stacjonarna lub zdalna

Szkolenie prowadzi:

Mec. Zofia Kącka prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi:

Dorota Dyszkiewicz: dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl tel. 663 031 704

Tomasz Nowak: tomasz.nowak@humaneo.pl tel. 662 005 102

LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content