ODBYŁY SIĘ WARSZTATY Z POSZUKIWANIA PRACY

Celem projektu „Nowe Horyzonty!” jest aktywizacja społeczna i zawodowa m.in. osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem i osób niepełnosprawnych. W ramach projektu realizujemy kolejne formy wsparcia Uczestników. W dniach 12.11. – 18.11.2019 r. uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach z aktywizacji zawodowej. Były to grupowe, 32-godzinne Warsztaty Poszukiwania Pracy.

 

Osoby zainteresowany udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie projektu „Nowe Horyzonty!”.  W projekcie mogą brać udział osoby zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w pow.  bartoszyckim (z wyłącz. gm. miejskiej Bartoszyce), pow. braniewskim (z wyłącz. gm. miejskiej Braniewo), pow. elbląskim (z wyłącz. gm. Milejewo) oraz pow. lidzbarskim (z wyłącz. gm. miejskiej Lidzbark Warm.).

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www. projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy.

Stowarzyszenie Humaneo realizuje w partnerstwie z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk projekt „NOWE HORYZONTY!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.