Naszym celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli

Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

O NAS

ODN to placówka akredytowana przez Małopolskie Kuratorium Oświaty

HUMANEO posiada 15–letnie doświadczenie w realizacji szkoleń, których jakość jest sprawdzona i potwierdzona. Szkolenia skoncentrowane są na praktycznych i skutecznych rozwiązaniach prowadzonych przez kadrę doświadczonych specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach.

Jakość realizowanych przez Humaneo usług szkoleniowych potwierdzają liczne referencje oraz uzyskane znaki i certyfikaty jakości.

Do zadań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO należy w szczególności:

Inspirowanie i organizowanie

Prowadzimy formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów, kadry kierowniczej szkół i placówek, poprzez organizację seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć. Szkolimy także z ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych pedagogom.

Diagnozowanie i ewaluacja

Diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowisk oświatowych, dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników oświaty - dyrektorów, kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli. Prowadzimy także ewaluację wykonywanych działań oraz sporządzamy raporty dla stosownych instytucji. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy grupowego i indywidualnego doskonalenia.

Wspieranie i doradzanie

Prowadzimy wsparcia dla szkół w formie stacjonarnej, jak i on-line, w zakresie metodycznym, językowym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym. Organizujemy i prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów. Recenzujemy wydawnictwa i sami wydajmy własne materiały.

SZKOLENIA

DLA RADY PEDAGOGICZNEJ I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Organizujemy i prowadzimy różnorodne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kierujemy je w szczególności do:

Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Nauczycieli poprzez podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności oraz kompetencji dydaktycznych i wychowawczych – zgodnie z potrzebami zawodowymi, priorytetami i polityką oświatową państwa.

Pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, a także innych pracowników oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb danej placówki.

OFERTA SZKOLENIOWA

KONTAKT

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI HUMANEO

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi: 

Dorota Dyszkiewicz

dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl, tel. 663 031 704

Tomasz Nowak

tomasz.nowak@humaneo.pl, tel. 662 005 102

Formularz kontaktowy

Adres

ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz

NIP

7343157319

REGON

120195516

tel. 18 547 70 70

601 770 061

Email

www.humaneo.pl, odn@humaneo.pl

Skip to content