STRONA PROJEKTU – „ODPOWIEDNI KIERUNEK”

Data aktualizacji strony: 5 lutego 2020 roku.

Projekt RPWM. 11.1.1 Włączenie społeczne pt. ,,Odpowiedni kierunek ” współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanego  przez Stowarzyszenie Humaneo 01.06.2020r. – 30.04.2021 r.

 

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób po 18 r.ż. zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

100% uczestników to  osoby zamieszkujące gminy w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu: braniewski, elbląski, bartoszycki w województwie warmińsko-mazurskim (poza Olsztyn oraz poza MOF Ełk).

 

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Rekrutacja otwarta od czerwca 2020 r. do sierpnia 2020 r.

 

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

24 os.=(3 spotkania x 2h) z doradcą zawodowym, oraz z psychologiem 2 spotkania x 2h

Realizacja VII-VIII

24 os. 5 spotkań/ 4 h dziennie grupy 8 osobowe

Realizacja VII-IX 2020

24 os. 4 spotkania x 2h – spotkanie 2x w miesiącu

Realizacja VII-IX

24 os. 60h (10 spotkań x 6 h dziennie) grupy 8 osobowe

Realizacja VIII-IX

 

Przykłady szkoleń:

 • Sprzedawca i kasjerzy
 • Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Magazynierzy
 • Spawacze

24 os. średnio 48h (12 spotkań x 4h dziennie)

Realizacja VIII- IX 2020

24 os. 5h/UP (5 spotkań x 1h) (odbywać się będą 2-3 razy w mies., przez 2mies.

Realizacja X.2020- II.2021

15 os. (3mies. 40h /tyg. 8h/ dziennie)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • 100 % bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
 • 100 % bezpłatne szkolenia komputerowe- moduł uzupełniający z egzaminem, prowadzącym do nabycia kompetencji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem/ certyfikatem
 • materiały dydaktyczne,
 • pomoc podczas udziału w szkoleniach udzielana przez profesjonalnych trenerów
 • catering,
 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie
 • dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro Projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

tel. 605 202 933

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

HARMONOGRAMY

28.08.2020 – 05.09.2020: Doradca zawodowy

28.08.2020 – 01.09.2020: Psycholog

07.09.2020 – 11.09.2020: Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych

16.09.20202 – 08.10.2020: Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne

08.10.2020 – 19.10.2020: Szkolenie zawodowe Opiekun osób starszych

18.09.2020 – 05.10.2020: Szkolenie komputerowe – moduł uzupełniający

16.01.2021 – 13.02.2021: Pośrednictwo pracy

21.09.2020 – 24.09.2020: Doradca zawodowy

22.09.2020 – 24.09.2020: Psycholog

25.09.2020 – 01.10.2020: Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych

05.10.20202 – 06.11.2020:  Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne

06.10.2020 – 21.10.2020:  Szkolenie komputerowe – moduł uzupełniający

25.10.2020 – 17.11.2020: Szkolenie zawodowe Przedstawiciel handlowy z elementami sprzedaży i obsługą klienta

16.01.2021 – 09.02.2021: Pośrednictwo pracy

09.10.2020 – 14.10.2020: Doradca zawodowy

12.10.2020 – 14.10.2020: Psycholog

15.10.2020 – 21.10.2020: Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych 

06.11.20202 – 28.12.2020:  Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne

29.10.2020 – 17.11.2020: Szkolenie zawodowe Przedstawiciel handlowy z elementami sprzedaży i obsługą klienta

18.11.2020 – 17.12.2020: Szkolenie komputerowe – moduł uzupełniający

16.01.2021 – 13.02.2021: Pośrednictwo pracy

16.11.2020 – 18.11.2020: Psycholog

16.11.2020 – 19.11.2020: Doradca zawodowy

20.11.2020 – 19.12.2020: Szkolenia z kompetencji społecznych

22.12.2020 – 23.01.2021: Poradnictwo rodzinne psychologiczne

07.12.2020 – 18.12.2020: Szkolenie zawodowe Przedstawiciel handlowy z elementami sprzedaży i obsługą klienta

07.01.2021 – 22.01.2021: Szkolenia komputerowe Informatyk

26.01.2021 – 13.02.2021: Pośrednik zawodowy

01.11.2020 -30.04.2021: Staże zawodowe

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 398 812,37 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 338 990,51 zł