Egzamin ECCC DigComp – Moduł DC M2 KOMUNIKACJA (poziom A – podstawowy)

Egzamin ECCC pozwala na potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdefiniowanych dla modułu ECCC DIGCOMP – DC M2 KOMUNIKACJA na poziomie podstawowym. Umożliwia również uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji informatycznych ECCC.

Poziom A (podstawowy)

Umiejętności praktyczne, weryfikowane przez egzamin ECCC DC M2, dotyczą:

  1. stanowiska komputerowego klasy PC/laptop wyposażonego w kamerę, mikrofon, głośniki/słuchawki oraz z dostępem do Internetu o przepustowości minimum 2 Mb,
  2. systemu operacyjnego: MS Windows 7 lub nowszego,
  3. tabletu z systemem Android 5/Windows 10 lub nowsze,
  4. przeglądarki Mozilla Firefox 12 / Google Chrome 18 / Internet Explorer 11 lub nowszych,
  5. programu Skype 7 lub nowszy,
  6. serwisów internetowych: www.onet.pl, www.interia.pl, org.wikipedia.pl, bip.gov.pl, cyfowyurzad.pl, demo.pekao24.pl, demo.ipko.pl, scholaris.pl, www.facebook.com, www.twitter.com, www.linkedin.com, goldenline.pl, blog.pl, blox.pl, google.com (docs.google.com, gmail.com, youtube.com, play.google.com, drive.google.com, groups.google.com), onedrive.live.com.

Parametry

  • Czas trwania egzaminu: 30 min.
  • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny ECCC
  • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 

<< powrót do EGZAMINÓW INFORMATYCZNYCH