Egzamin ECCC DigComp – Moduł DC M3 TWORZENIE TREŚCI (poziom A – podstawowy)

Egzamin ECCC pozwala na potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdefiniowanych dla modułu ECCC DIGCOMP – DC M3 TWORZENIE TREŚCI na poziomie podstawowym. Umożliwia również uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji informatycznych ECCC.

Poziom A (podstawowy)

Umiejętności praktyczne, weryfikowane przez egzamin ECCC DC M3, dotyczą:

  1. stanowiska komputerowego klasy PC/laptop wyposażonego w aparat cyfrowy z funkcją kamery in- ternetowej , mikrofon, głośniki/słuchawki oraz z dostępem do Internetu o przepustowości minimum2 Mb,
  2. systemu operacyjnego: MS Windows 7 lub nowszego z zainstalowanymi aplikacjami: Notatnik,WordPad, Rejestrator dźwięku, Paint,
  3. przeglądarki Mozilla Firefox 12 / Google Chrome 18 / Internet Explorer 11 lub nowszych.

Parametry

  • Czas trwania egzaminu: 30 min.
  • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny ECCC
  • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 

<< powrót do EGZAMINÓW INFORMATYCZNYCH