Egzamin ECCC DigComp – Moduł DC M4 BEZPIECZEŃSTWO (poziom A – podstawowy)

Egzamin ECCC pozwala na potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdefiniowanych dla modułu ECCC DIGCOMP – DC M4 BEZPIECZEŃSTWO na poziomie podstawowym. Umożliwia również uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji informatycznych ECCC.

Poziom A (podstawowy)

Umiejętności praktyczne, weryfikowane przez egzamin ECCC DC M4, dotyczą:

  1. stanowiska komputerowego klasy PC/laptop wyposażonego w interfejs sieciowy WiFi oraz z dostę-pem do Internetu o przepustowości
    minimum 2 Mb,
  2. systemu operacyjnego Windows (wersja 7 lub nowszy – nadal wspierany przez producenta) lub Linux (jądro 3.x lub nowsze) z kontem z uprawnieniami administratora dostępnym dla studenta,
  3. programów: Acrobat Reader, CCleaner, Eraser, Wireshark, SoftPerfect Network Scanner, GIMP,
  4. programu antywirusowego pracującego w trybie „monitor”, posiadającego funkcję heurystyka,
  5. pakietu biurowego Libre Office.

Parametry

  • Czas trwania egzaminu: 30 min.
  • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny ECCC
  • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 

<< powrót do EGZAMINÓW INFORMATYCZNYCH