Egzamin ECCC DigComp – Moduł DC M5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (poziom A – podstawowy)

Egzamin ECCC pozwala na potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdefiniowanych dla modułu ECCC DIGCOMP – DC M5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW na poziomie podstawowym. Umożliwia również uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji informatycznych ECCC.

Poziom A (podstawowy)

Umiejętności praktyczne, weryfikowane przez egzamin ECCC DC M5, dotyczą:

  1. stanowiska komputerowego klasy PC/laptop wyposażonego w kamerę, mikrofon, głośniki/słuchawki, skaner oraz z dostępem do Internetu o przepustowości minimum 2 Mb,
  2. systemu operacyjnego: MS Windows 7 lub nowszego,
  3. tabletu (Windows lub Android zgodny z urządzeniem) lub smartfonu (Android zgodny z urządzeniem),
  4. pakietu biurowego MS Office 2007 lub wyższy (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) lub Libre Office w wersji 5 lub wyższy.

Parametry

  • Czas trwania egzaminu: 30 min.
  • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny ECCC
  • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 

<< powrót do EGZAMINÓW INFORMATYCZNYCH