Egzamin ECCC DigComp – Moduł DC M1 INFORMACJA (poziom A – podstawowy)

Egzamin ECCC pozwala na potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdefiniowanych dla modułu ECCC DIGCOMP – DC M1 INFORMACJA na poziomie podstawowym. Umożliwia również uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji informatycznych ECCC.

Poziom A (podstawowe)

Umiejętności praktyczne, weryfikowane przez egzamin ECCC DC M1, dotyczą:

 1. stanowiska komputerowego klasy PC/laptop z dostępem do Internetu o przepustowości min. 2 Mb,
 2. systemu operacyjnego: MS Windows 7 lub nowszego,
 3. przeglądarki Mozilla Firefox 12 / Google Chrome 18 / Internet Explorer 11 lub nowszych,
 4. usługi DropBox,
 5. usługi Dysk Google,
 6. programu do organizacji plików Total Commander 8.51a / Free Commander build 685 lub nowszych,
 7. narzędzia do organizacji plików multimedialnych Data Crow,
 8. czytnika RSS Atom Feed Demon,
 9. usługi Evernote (w opcji BASIC).

Parametry

 • Czas trwania egzaminu: 30 min.
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny ECCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 

<< powrót do EGZAMINÓW INFORMATYCZNYCH