Florysta – egzamin zawodowy

Egzamin Zawodowy praktyczny i teoretyczny przygotowany w oparciu o wystandaryzowany program szkolenia. Egzamin prowadzony dwuetapowo. W pierwszym uczestnik kursu zdaje egzamin teoretyczny sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy, w drugim sprawdzane są umiejętności praktyczne nabyte w czasie kursu.

Parametry

  • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
  • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny VCC

<< powrót do EGZAMINÓW ZAWODOWYCH