Magazynier z obsługą wózka widłowego – egzamin zawodowy

Egzamin Zawodowy praktyczny i teoretyczny przygotowany w oparciu o wystandaryzowany program szkolenia. W tym przypadku egzamin realizowany jest w trzech  etapach. W pierwszym uczestnik kursu zdaje egzamin teoretyczny sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy, w drugim sprawdzane są umiejętności praktyczne nabyte w czasie kursu trzeci to egzamin UDT uprawniający do obsługi wózka widłowego.

Parametry

  • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
  • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny VCC

<< powrót do EGZAMINÓW ZAWODOWYCH