Grafika biznesowa

Sala konferencyjna. 100, może 150 osób. W pierwszych rzędach przedstawiciele samorządów terytorialnych, instytucji rynku pracy, biznesmeni. Jest też kamera i kilka aparatów fotograficznych w rękach fotoreporterów. Konferansjer zapowiada kolejnego prelegenta. Idealnie odmierzone 13 minut zamknęło zaledwie 5 slajdów. Niezwykle sugestywnych slajdów składających się tylko z obrazów, które w połączeniu z idealną synchronizacją, punktową intonacją oraz nienaganną postawą – przyniosły zamierzony efekt. To było „zen” prezentacji, „kung-fu” w najlepszym wydaniu. To było coś, czego się zazdrości… i czego można się nauczyć! Program szkolenia i efekty kształcenia są zgodne ze standardem ECCC. Więcej informacji: www.eccc.com.pl.

Ramowy program szkolenia – poziom A (podstawowy)

 

 1. Tworzenie prezentacji: określenie zasad tworzenia prezentacji, przestrzeń robocza programu PowerPoint, podstawy tworzenia prezentacji, wykorzystanie szablonów i motywów.
 2. Projektowanie prezentacji: pola tekstowe prezentacji, edycja i formatowanie tekstu.
 3. Elementy graficzne w prezentacji: wstawianie tabel i wykresów, wstawianie grafik (WordArt, ClipArt, SmartArt), wstawianie tabel i wykresów.
 4. Animacja w prezentacji: animacja elementów slajdów, zastosowanie przejść między slajdami i efektów.
 5. Prezentowanie pokazów slajdów: opcje i ustawienia pokazu, opcje wydruku.

Efekty kształcenia

 1. Wiedza obejmująca słownictwo związane z tworzeniem i edycją prezentacji elektronicznych.
 2. Znajomość zagadnień związanych z wyglądem prezentacji.
 3. Znajomość elementów składowych prezentacji.
 4. Znajomość zasad poprawnego formatowania tekstu prezentacji.
 5. Wiedza na temat sposobów nawigacji pomiędzy slajdami z uwzględnieniem efektów przejścia.
 6. Wiedza na temat sposobów animowania elementów slajdów.
 7. Znajomość dostępnych opcji i ustawień pokazu prezentacji.
 8. Znajomość dostępnych sposobów wydruku.
 9. Umiejętność korzystania z podstawowych funkcjonalności narzędzi tworzenia prezentacji.
 10. Umiejętność osadzania w dokumencie list punktowanych i numerowanych, pól tekstowych, obiektów graficznych, tabel, wykresów, linii i kształtów.
 11. Umiejętność formatowania i określania właściwości poszczególnych elementów prezentacji takich jak tabele, grafiki i wykresy.
 12. Umiejętność korzystania z gotowych szablonów i motywów.
 13. Możliwość animowania poszczególnych elementów slajdów.
 14. Możliwość stosowania efektów oraz animowanych przejść pomiędzy slajdami.
 15. Umiejętność określenia podstawowych opcji pokazu slajdów.
 16. Możliwość wydruku różnych widoków prezentacji.
 17. Poznanie zagadnień umożliwiających samodzielne tworzenie prezentacji multimedialnych.

 

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: w zależności od poziomu A – 15, B – 20, C -30, D – 40
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny zgodny ze standardem ECCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Łukasz Gomółka – absolwent studiów inżynierskich Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Tytuł magistra zdobył w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, kierunek: matematyka). Ukończył również Państwową Wyższą  Szkołę  Zawodową w Nowym Sączu zdobywając uprawnienia pedagogiczne w zakresie edukacji matematyczno–informatycznej. Z Humaneo współpracuje od 2009 roku, jako kluczowy trener IT, kierownik działu badawczo–rozwojowego, doradca zawodowy. Przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleń z obszaru IT, m.in. szkolenia trenerskie z pakietu Office, szkolenia urzędników z zakresu obliczeń arkuszowych, szkolenia nauczycieli z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych, obsługi platformy moodle, robotyki. Posiada również doświadczenie w tworzeniu i udostępnianiu multimedialnych treści edukacyjnych, koordynacji projektów IT, tworzeniu baz danych, raportów i analiz finansowych, testowaniu oprogramowania.

 

<< powrót do SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH