Obliczenia arkuszowe – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy biurowej (szkolenie w standardzie ECCC, moduł IT M3, poziom B, średniozaawansowany)

Celem szkolenia jest: Zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania danymi w tym dostosowania arkusza, sortowania i filtrowania danych oraz wykorzystania różnych typów plików. Zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzi analizy danych, w tym wykorzystanie zależności w formułach oraz tworzenie funkcji warunkowych, tekstowych, daty i czasu. Zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzi prezentowania wyników pracy, w tym użycie obiektów graficznych i ich modyfikowanie oraz formatowanie elementów wykresu. Zdobycie umiejętności w zakresie zarządzania danymi w skoroszytach, w tym pracy na wielu arkuszach i skoroszytach oraz ich ochronie. Program szkolenia i efekty kształcenia są zgodne ze standardem ECCC. Więcej informacji: www.eccc.com.pl.

Ramowy program szkolenie – poziom B (średniozaawansowany)

 

Wykład

 1. Korzystanie z funkcji Znajdź i Zamień. Wstawianie i usuwanie komórek, wierszy i kolumn. Podział arkusza i blokowanie okienek. Używanie narzędzia Sortowanie i Filtr. Sprawdzanie pisowni. Praca grupowa na pliku. Rozszerzona analiza danych.
 2. Wykorzystanie zależności w formułach. Przemieszczanie formuł. Użycie bardziej zaawansowanych funkcji. Formatowanie punktów i etykiet. Formatowanie elementów wykresu.
 3. Wstawianie do arkusza obiektów graficznych. Ich modyfikowanie i dopasowanie do obrazu. Stosowanie wbudowanych stylów obrazów.
 4. Zarządzanie danymi w obrębie skoroszytu. Ochrona arkuszy i skoroszytów. Praca na wielu arkuszach równocześnie. Przenoszenie arkuszy. Wymiana danych między skoroszytami.

Ćwiczenia

 1. Zmiana budowy arkusza przez dodawanie i usuwanie komórek, wierszy i kolumn. Dzielenie arkusza. Blokowanie okienek. Użycie Znajdź i Zamień. Adresowanie istniejących komórek przy pomocy różnych typów. Użycie funkcji sprawdzania pisowni. Praca grupowa na plikach.
 2. Wykorzystanie zależności w formułach. Przenoszenie i kopiowanie formuł. Użycie zaawansowanych funkcji warunkowych, tekstowych, daty i czasu. Formatowanie elementów wykresu: punktów danych, etykiet danych, legendy i tytułu wykresu oraz osi wykresu.
 3. Wstawianie obiektów graficznych do arkusza, ich modyfikowanie. Dopasowanie obrazu do wymogów dokumentu, rozmieszczenie ich i modyfikowanie rozmiaru. Wykorzystanie wbudowanych stylów obrazów.
 4. Ochrona arkusza i skoroszytu. Wprowadzanie danych w do wielu arkuszy. Przenoszenie arkuszy między skoroszytami. Wymiana danych między skoroszytami.

Efekty kształcenia

 1. Umiejętność przestawienia rodzajów narzędzi wspomagających przetwarzanie danych na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z ich funkcji w obrębie jednego i wielu arkuszy i skoroszytów.
 2. Umiejętność stosowania różnego typu struktury dokumentu, jego edycji, zapisu oraz przygotowania do wydruku.
 3. Umiejętność budowania struktury arkusza (dodawanie i usuwanie wierszy oraz kolumn) oraz zabezpieczania arkuszy i skoroszytów, a także stosowania zaawansowanych opcji zapisu i wydruku pliku.
 4. Umiejętność stosowania funkcji wspomagających pracę grupową, złożonych formuł zawierających zależności, funkcji warunkowych oraz osadzania obiektów graficznych w arkuszu.
 5. Samodzielne tworzenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych oraz zarządzanie nimi.
 6. Przedstawia istotę cyfryzacji i automatyzacji w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi oraz rozumie istotę bezpieczeństwa dokumentów.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 20 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny zgodny ze standardem ECCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Łukasz Gomółka – absolwent studiów inżynierskich Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Tytuł magistra zdobył w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, kierunek: matematyka). Ukończył również Państwową Wyższą  Szkołę  Zawodową w Nowym Sączu zdobywając uprawnienia pedagogiczne w zakresie edukacji matematyczno–informatycznej. Z Humaneo współpracuje od 2009 roku, jako kluczowy trener IT, kierownik działu badawczo–rozwojowego, doradca zawodowy. Przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleń z obszaru IT, m.in. szkolenia trenerskie z pakietu Office, szkolenia urzędników z zakresu obliczeń arkuszowych, szkolenia nauczycieli z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych, obsługi platformy moodle, robotyki. Posiada również doświadczenie w tworzeniu i udostępnianiu multimedialnych treści edukacyjnych, koordynacji projektów IT, tworzeniu baz danych, raportów i analiz finansowych, testowaniu oprogramowania.

 

<< powrót do SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH