Profesjonalna edycja dokumentów (szkolenie w standardzie ECCC, moduł IT M2, poziom B, średniozaawansowany)

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających profesjonalne tworzenie i edycję dokumentów tekstowych przy pomocy edytora MS Word. Podczas szkolenia Uczestnik pozyska umiejętności z zakresu sprawnego posługiwania się programem, począwszy od utworzenia dokumentu, wprowadzenia treści, formatowania, dodawania grafiki i prezentacji oraz ewentualnej publikacji treści na stronach www. Program szkolenia i efekty kształcenia są zgodne ze standardem ECCC. Więcej informacji: www.eccc.com.pl.

Ramowy program szkolenia – poziom B (średniozaawansowany)

 1. Tworzenie zawartości dokumentu: posługiwanie się polami specjalnymi, tworzenie konspektu dokumentu, automatyczne tworzenie spisów treści, podpisów, indeksów.
 2. Strukturyzowanie dokumentu: wykorzystanie, tworzenie własnych i edycja stylów, wykorzystanie pól, przypisów, podpisów, indeksów, odsyłaczy, zakładek.
 3. Formatowanie dokumentu: zabezpieczanie dokumentów hasłem, stosowanie wielopoziomowych list punktowanych i numerowanych.
 4. Zarządzanie dokumentami: scalanie i podział dokumentów z/na wielu plikach, wykorzystanie i tworzenie własnych szablonów dokumentów, wykorzystanie korespondencji seryjnej.
 5. Dostosowanie edytora: tworzenie, kopiowanie i uruchamianie makropoleceń automatyzujących przetwarzanie dokumentu, dołączanie dodatków do edytora.

Efekty kształcenia

 1. Wiedza z zakresu obsługi edytora tekstu, obejmującą fachowe słownictwo.
 2. Znajomość obsługi funkcjonalności dedykowanych określaniu właściwości elementów oraz całego dokumentu.
 3. Znajomość obsługi narzędzi wspomagających zaawansowane prze-twarzanie tekstu.
 4. Posiadanie wiedzy dotyczącej sposobów wyszukiwania, sortowania i zmiany treści.
 5. Znajomość zaawansowanych zasad formatowania tekstu oraz standardowych parametrów innych elementów dokumentu.
 6. Znajomość właściwości elementów składowych dokumentu, w tym nagłówka i stopki, znaków podziału, sekcji, przypisów.
 7. Znajomość zasad obsługi funkcji korespondencji seryjnej oraz recenzowania dokumentów.

 

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 20 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny zgodny ze standardem ECCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Łukasz Gomółka – absolwent studiów inżynierskich Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Tytuł magistra zdobył w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, kierunek: matematyka). Ukończył również Państwową Wyższą  Szkołę  Zawodową w Nowym Sączu zdobywając uprawnienia pedagogiczne w zakresie edukacji matematyczno–informatycznej. Z Humaneo współpracuje od 2009 roku, jako kluczowy trener IT, kierownik działu badawczo–rozwojowego, doradca zawodowy. Przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleń z obszaru IT, m.in. szkolenia trenerskie z pakietu Office, szkolenia urzędników z zakresu obliczeń arkuszowych, szkolenia nauczycieli z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych, obsługi platformy moodle, robotyki. Posiada również doświadczenie w tworzeniu i udostępnianiu multimedialnych treści edukacyjnych, koordynacji projektów IT, tworzeniu baz danych, raportów i analiz finansowych, testowaniu oprogramowania.