Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D (szkolenie w standardzie ECCC, moduł AI M1, poziom B, średniozaawansowany)

Szkolenie „Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D” stanowi kompleksową ofertę dla osób rozpoczynających oraz praktykujących samodzielną pracę projektową w programie AutoCAD. Poszczególne moduły szkoleniowe wprowadzają uczestnika w specyfikę oprogramowania AutoCAD, dostępne polecenia i funkcje programu, które stanowią podstawę do rozwijania umiejętności pracy ze złożoną dokumentacją techniczną. Program szkolenia i efekty kształcenia są zgodne ze standardem ECCC. Więcej informacji: www.eccc.com.pl.

Ramowy program szkolenia – poziom B (średniozaawansowany)

 

Wykład

 1. Rozszerzone możliwości modelowania bryłowego. Tworzenie modeli z wykorzystaniem
 2. Rozszerzone możliwości poleceń modelowania bryłowego. Modelowanie z wykorzystaniem polecenia wyciągnięcia prostego z uwzględnieniem opcji zakresu jego tworzenia. Tworzenie otworów gwintowanych.
 3. Modelowanie bryłowe. Tworzenie elementów typu nakrętka. Rysowanie elementów typu śruba.Tworzenie dokumentacji rysunkowej elementów gwintowanych. przeciągnięcia profilu po ścieżce programu. Tworzenie modeli z wykorzystaniem wyciągnięcia złożonego.
 4. Dokumentacja techniczna. Tworzenie przekrojów złożonych. Modelowanie wyrwań i przekrojów. Wymiarowanie i edycja wymiarowania.
 5. Zaawansowana dokumentacja techniczna. Tworzenie złożonych bibliotek rysunków złożeniowych i wykonawczych. Dołączanie hiperłącza do obiektów. Stosowanie poleceń do modelowania bryłowego.

Ćwiczenia

 1. Wykorzystanie narzędzi do modelowanie z wykorzystaniem poleceń wyciągnięcia prostego i złożonego z uwzględnieniem opcji zakresu ich tworzenia. Wykonywanie otworów gwintowanych.
 2. Wykorzystywanie poleceń do zaawansowanego modelowania bryłowego. Wykonywanie elementów typu nakrętka, śruba itp. Stosowanie narzędzi do tworzenia dokumentacji rysunkowej elementów gwintowanych.
 3. Korzystanie z rozszerzonych możliwości modelowania bryłowego. Stosowanie poleceń do tworzenia modeli z wykorzystaniem przeciągnięcia profilu po ścieżce lub prowadnicach. Umiejętność tworzenia modeli przestrzennych z wykorzystaniem wyciągnięcia złożonego.
 4. Wykorzystywanie podstawowych narzędzi do tworzenia dokumentacji technicznej. Umiejętność wykonywania przekrojów złożonych i wyrwań na rysunkach złożeniowych. Wymiarowanie i edycja wprowadzonych wymiarów rysunkowych.
 5. Praktyczne zastosowanie zaawansowanych poleceń do sporządzenia elektronicznej dokumentacji technicznej. Tworzenie złożonych bibliotek złożeniowych i wykonawczych rysunków technicznych. Stosowanie hiperłącza do obiektów.
 6. Rozszerzone możliwości poleceń modelowania bryłowego. Modelowanie z wykorzystaniem polecenia wyciągnięcia prostego z uwzględnieniem opcji zakresu jego tworzenia. Tworzenie otworów gwintowanych.
 7. Modelowanie bryłowe. Tworzenie elementów typu nakrętka. Rysowanie elementów typu śruba. Tworzenie dokumentacji rysunkowej elementów gwintowanych.
 8. Rozszerzone możliwości modelowania bryłowego. Tworzenie modeli z wykorzystaniem przeciągnięcia profilu po ścieżce programu. Tworzenie modeli z wykorzystaniem wyciągnięcia złożonego.
 9. Dokumentacja techniczna. Tworzenie przekrojów złożonych. Modelowanie wyrwań i przekrojów. Wymiarowanie i edycja wymiarowania.
 10. Zaawansowana dokumentacja techniczna. Tworzenie złożonych bibliotek rysunków złożeniowych i wykonawczych. Dołączanie hiperłącza do obiektów. Stosowanie poleceń do  modelowania bryłowego.

Efekty kształcenia

 1. Definiuje pojęcia i polecenia związane z rozszerzonymi możliwościami podstawowych poleceń służących do modelowania trójwymiarowego.
 2. Stosuje pojęcia i polecenia do tworzenia modeli bryłowych z wykorzystaniem wielu profili.
 3. Stosuje pojęcia i polecenia służące do modyfikacji modeli bryłowych.
 4. Prawidłowo tworzy dokumentację 2D z uwzględnieniem widoków szczegółowych i wyrwań.
 5. Aktywnie pracuje razem z grupą.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 20 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny zgodny ze standardem ECCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Łukasz Gomółka – absolwent studiów inżynierskich Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Tytuł magistra zdobył w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, kierunek: matematyka). Ukończył również Państwową Wyższą  Szkołę  Zawodową w Nowym Sączu zdobywając uprawnienia pedagogiczne w zakresie edukacji matematyczno–informatycznej. Z Humaneo współpracuje od 2009 roku, jako kluczowy trener IT, kierownik działu badawczo–rozwojowego, doradca zawodowy. Przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleń z obszaru IT, m.in. szkolenia trenerskie z pakietu Office, szkolenia urzędników z zakresu obliczeń arkuszowych, szkolenia nauczycieli z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych, obsługi platformy moodle, robotyki. Posiada również doświadczenie w tworzeniu i udostępnianiu multimedialnych treści edukacyjnych, koordynacji projektów IT, tworzeniu baz danych, raportów i analiz finansowych, testowaniu oprogramowania.

 

<< powrót do SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH