Efektywne zarządzanie czasem

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności z zakresu prawidłowego i skutecznego zarządzania czasem. Pozyskana wiedza umożliwi im skuteczną identyfikację celów i dobrania narzędzi do ich realizacji z uwzględnieniem kategoryzacji stopnia ważności i kolejności ich wykonania.

Ramowy program szkolenia

 1. Pojęcie zarządzania czasem.
 2. Co stoi na przeszkodzie w skutecznym i efektywnym wykorzystaniu czasu.
 3. Określenie i realizacja celów sposobem lepszej organizacji dnia.
 4. Planowanie – jako istota w efektywnego zarządzania sobą w czasie.
 5. Techniki i metody zarządzania czasem.
 6. Priorytety a właściwe podejmowanie decyzji.
 7. Podsumowanie – co zrobić ze zdobytą wiedzę?

Efekty kształcenia

 1. Umiejętność określenia celów zawodowych i osobistych oraz sposobów ich realizacji.
 2. Umiejętność prawidłowego ułożenia planu działania dziennego / tygodniowego / miesięcznego.
 3. Znajomość zasad określenia ważności poszczególnych zadań.
 4. Umiejętność wykorzystania technik i narzędzi służących efektywnemu zarządzaniu czasem.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

<< powrót do SZKOLEŃ ZAWODOWYCH