Florysta

Szkolenie dla florystów zakłada nabycie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy w tym zawodzie. Uczestnicy szkolenia zgłębiają wiedzę, rozpoczynając od odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy florysty, zdobywają też wiadomości m.in. z zakresu materiałoznawstwa florystycznego, a kończą na praktycznych umiejętnościach stylizacji wnętrz przy pomocy roślin czy tworzeniu rozbudowanych kompozycji florystycznych.

Ramowy program usługi

 1. Przygotowanie stanowiska pracy florysty.
 2. Przygotowanie materiałów florystycznych do tworzenia dekoracji.
 3. Projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu.
 4. Pakowanie i przygotowanie do transportu materiałów florystycznych oraz gotowych wyrobów florystycznych.
 5. Stylizacja wnętrz przy pomocy roślin.
 6. Sprzedaż materiałów florystycznych.
 7. Przygotowanie wystaw roślin lub kompozycji florystycznych.

Efekty kształcenia

 1. Znajomość historii dekoracji roślinnych od starożytności do czasów współczesnych.
 2. Wiedza z zakresu materiałoznawstwa florystycznego i zasad pielęgnacji roślin.
 3. Wiedza z zakresu estetycznych podstaw florystyki, m.in. komponowania barw, zasad i stylów kompozycji, cech plastycznych materiału florystycznego.
 4. Wiedza z zakresu podziału, charakterystyki i technik kompozycji florystycznych.
 5. Wiedza na temat narzędzi i urządzeń wykorzystywanych we florystyce oraz umiejętność ich stosowania.
 6. Umiejętność organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP.
 7. Umiejętność zorganizowania wnętrza kwiaciarni.
 8. Właściwe dobieranie i przygotowywanie materiału florystycznego do określonych kompozycji roślinnych.
 9. Umiejętność projektowania dekoracji roślinnych, sporządzania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem.
 10. Umiejętność przygotowania bukietów, kompozycji w naczyniu, florystycznej dekoracji wnętrz.
 11. Umiejętność przygotowania dekoracji i bukietów okolicznościowych (ślubnych, żałobnych, wielkanocnych, adwentowych).
 12. Umiejętność pakowania materiałów i wyrobów florystycznych.
 13. Umiejętność przechowywania materiału florystycznego.
 14. Umiejętność prowadzenia działań marketingowych w firmie florystycznej.
 15. Umiejętność prowadzenia sprzedaży materiałów oraz wyrobów florystycznych.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 95 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

<< powrót do SZKOLEŃ ZAWODOWYCH