Komunikacja i praca w zespole

Celem usługi jest poznanie zasad poprawnej komunikacji i skutecznej pracy w zespole oraz wypracowanie odpowiednich modeli zachowań dopasowanych do pełnionej funkcji. Zakres szkolenia obejmuje m.in. elementy mowy ciała, ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne czy metody i techniki rozwiązywania problemów.

Ramowy program szkolenia

 1. Mimika, gestyka, mowa ciała i ich wpływ na odbiór nadawanych komunikatów.
 2. Ćwiczenia rozwijające umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej.
 3. Analizy własnych zachowań komunikacyjnych.
 4. Umiejętność aktywnego słuchania.
 5. Błędy i bariery występujące w komunikacji.
 6. Metody i techniki rozwiązywania problemów i konfliktów Komunikacja w zespole.
 7. Praca w zespole w ramach realizacji zadań/projektów.
 8. Emocje a praca w zespole.
 9. Konflikt a praca w zespole.
 10. Praca w zespole w sytuacji zmiany.
 11. Gry symulacyjne z zakresu komunikacji konstruktywnej.

 

Efekty kształcenia

 1. Znajomość podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej.
 2. Umiejętność trafnego dobierania odpowiedniego sposobu komunikacji do sytuacji.
 3. Umiejętność poprawnego interpretowania komunikatów niewerbalnych.
 4. Umiejętność trafnego określania swojej pozycji w zespole.
 5. Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce zasady skutecznej i efektywnej pracy w zespole.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Paulina Rolka – w 2016 r. z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność kliniczna i osobowości oraz sądowa). W trakcie pięciu lat studiów aktywnie działała w wielu organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz wolontariacie. Przez kilka lat pełniła funkcję członka zarządu fundacji charytatywnej, gdzie przeprowadzała warsztaty i treningi umiejętności społecznych dla wolontariuszy. Aktualnie, aktywna działaczka wolontariatu misyjnego na Ukrainie. Od trzech lat oficjalnie pracuje w zawodzie psychologa, a jej podopiecznymi są przede wszystkim osoby młode, a także wykluczone społecznie i bierne zawodowo. Przeprowadziła około 5000 godzin zajęć indywidualnych w formie wsparcia motywacyjnego, a także 2000 godzin treningów grupowych. Zajmuję się również doradztwem zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Niedawno ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, co umożliwia jej pracę na wielu innych płaszczyznach.

 

<< powrót do SZKOLEŃ ZAWODOWYCH