Marketing hotelowy i reklama hotelu w Internecie

Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji umożliwiających efektywną promocję hotelu w Internecie m.in. poprzez określenie roli i znaczenia komunikacji internetowej, także  w kontekście funkcjonowania portali społecznościowych i branżowych. Jednym z istotnych elementów szkolenia jest nauka tworzenia treści poprzez odpowiedni dobór słów kluczowych.

Ramowy program szkolenia

 1. Proces podejmowania decyzji o rezerwacji.
 2. Rola i znaczenie Internetu, portali społecznościowych i branżowych w kreowaniu wizerunku hotelu.
 3. Optymalizacja strony hotelu pod kątem wyszukiwarek internetowych.
 4. Zasady pozycjonowania strony w popularnych wyszukiwarkach.
 5. Płatne i bezpłatne narzędzia pozycjonowania.
 6. Umiejętne tworzenie treści – dobór i analiza trafności słów kluczowych.
 7. Budowa tekstu reklamowego na potrzeby promocji w Internecie.
 8. Skuteczne pozyskanie klienta z internetu.
 9. Analiza zachowań klientów odwiedzających stronę internetową z wykorzystaniem narzędzi analitycznych.
 10. Kampanie reklamowe w serwisach tematycznych – narzędzia reklamy w sieci Planowanie i realizacja zintegrowanej komunikacji marketingowej.
 11. Identyfikacja wizualna jako podstawowe narzędzie kreowania marki firmy na rynku Dostosowanie strony internetowej do urządzeń mobilnych

Efekty kształcenia

 1. Umiejętność definiowania czynników wpływających na proces podejmowania decyzji o rezerwacji.
 2. Zrozumienie roli i znaczenia Internetu w kreowaniu wizerunku hotelu.
 3. Umiejętność dokonania optymalizacji strony internetowej hotelu pod katem wyszukiwarek internetowych.
 4. Posiadanie wiedzy na temat sprawnego wykorzystania płatnych i bezpłatnych narządzi pozycjonowania.
 5. Umiejętność tworzenia treści do publikacji w Internecie z zastosowaniem słów kluczowych.
 6. Poznanie zasad analizy zachowania klientów odwiedzających stronę internetową.
 7. Umiejętność tworzenia kampanii reklamowych w serwisach tematycznych.
 8. Zdobycie umiejętności tworzenia identyfikacji wizualnej firmy z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i metod.
 9. Umiejętność optymalizacji strony internetowej do urządzeń mobilnych.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 24 godziny
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

<< powrót do SZKOLEŃ ZAWODOWYCH