Ochrona Danych Osobowych w świetle unijnych przepisów rozporządzania RODO. Najważniejsze zmiany od 2018 r.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób, które w pracy zawodowej mają do czynienia danymi osobowymi, w szczególności Administratorów Danych Osobowych i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Ramowy program szkolenia

 1. Ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.
 2. Wprowadzenie do rozporządzenia GDPR/RODO – kluczowe zmiany i nowe rozwiązania.
 3. Istotne zmiany i nowości na które musi przygotować się organizacja.
 4. Zmiana statusu Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 5. Obowiązki i zadania Inspektora Ochrony Danych.
 6. Proaktywne podejście do ochrony danych osobowych poprzez uwzględnienie ich etapie projektowania usługi/produktu.
 7. Zasada szacowania ryzyka i rozliczalności.
 8. Ułatwienia dla grup kapitałowych.
 9. Nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora.
 10. Źródła zagrożeń w procesie przetwarzania danych osobowych.
 11. Kompetencje, uprawnienia i zadania organu nadzorczego w świetle przepisów RODO.
 12. Raportowanie do GIODO w zakresie własnych naruszeń.
 13. Odpowiedzialność (kary) za naruszenie zasad bezpieczeństwa danych osobowych.
 14. Większe prawa dla obywateli.
 15. Przetwarzanie danych osobowych dziecka.
 16. Rozszerzenie katalogu wrażliwych danych osobowych.
 17. Ograniczenie profilowania.
 18. Rozszerzona formuła zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 19. Kontrola i utrzymanie systemu ochrony danych osobowych

Efekty kształcenia

 1. Znajomość zasad ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.
 2. Znajomość kluczowych zmian i nowych rozwiązań GDPR/RODO.
 3. Znajomość zmian i nowości, na które musi przygotować się organizacja.
 4. Znajomość zmiany statusu Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 5. Znajomość obowiązków i zadań Inspektora Ochrony Danych.
 6. Znajomość nowych obowiązków dla podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora.
 7. Znajomość źródeł zagrożeń w procesie przetwarzania danych osobowych.
 8. Znajomość kompetencji, uprawnień i zadań organu nadzorczego w świetle przepisów RODO.
 9. Znajomość zasad raportowania do GIODO w zakresie własnych naruszeń.
 10. Znajomość zakresu odpowiedzialności (kar) za naruszenie zasad bezpieczeństwa danych osobowych.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 8 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

<< powrót do SZKOLEŃ ZAWODOWYCH