Opiekun dziecięcy

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników podstawowych zasad opieki nad dziećmi, a także nabycia praktycznych umiejętności wykonywania najważniejszych obowiązków w tym zawodzie.

Ramowy program szkolenia

 1. Planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej na podstawie obserwacji własnej oraz rozmów z rodzicami.
 2. Prowadzenie zabaw uwzględniających właściwy rozwój dziecka (zabawy manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, zajęcia rozwijające mowę).
 3. Przygotowywanie wybranych pomocy do zabaw i zajęć wychowawczych z dzieckiem.
 4. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dziecka (zapewnienie odpowiednich sprzętów, przestrzeganie terminów wizyt lekarskich).
 5. Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (mycie i kąpanie dziecka).
 6. Przygotowywanie posiłków zgodnych z normami prawidłowego żywienia.
 7. Karmienie dziecka i wdrażanie go do samodzielności, przygotowywanie łóżeczka dziecinnego, przewijanie dziecka, rozwijanie u dziecka przyzwyczajeń higienicznych.
 8. Podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza, wykonywanie prostych zabiegów leczniczych (dezynfekcja, opatrywanie ran), udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 9. Dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.

Efekty kształcenia

 1. Wiedza z zakresu biologicznych podstaw rozwoju, pielęgnacji i profilaktyki zdrowia dziecka.
 2. Wiedza z zakresu podstaw psychologii rozwojowej i wychowawczej dziecka.
 3. Umiejętność planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem.
 4. Umiejętność pielęgnacji dziecka chorego i niepełnosprawnego.
 5. Umiejętność prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka.
 6. Umiejętność stosowania metod wychowawczych wspomagających rozwój dziecka.
 7. Umiejętność rozwijania wrażliwości artystycznej u dziecka.
 8. Umiejętność udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.
 9. Umiejętność współpracy z rodzicami i opiekunami oraz wspomaganie ich działań.
 10. Umiejętność stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 11. Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnych w wykonywaniu zadań zawodowych

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 185 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

<< powrót do SZKOLEŃ ZAWODOWYCH