Opiekun osób starszych

Uczestnicy kursu „Opiekun osoby starszej” w czasie trwania zajęć poznają podstawowe obowiązki i zasady ich wykonywania w zawodzie opiekuna osoby starszej. Mając na uwadze dobro pacjenta, organizator kursu kładzie nacisk przede wszystkim na zajęcia praktyczne.

Ramowy program szkolenia

 1. Kompetencje personalne i społeczne.
 2. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej.
 3. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających.
 4. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.
 5. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej.
 6. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej.

Efekty kształcenia

 1. Wiedza z zakresu podstaw psychologii i terapii osób starszych.
 2. Wiedza z zakresu podstaw socjologii, etyki i funkcjonowania osób starszych.
 3. Wiedza na temat możliwości uzyskania wsparcia ze strony instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych.
 4. Umiejętność pielęgnacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
 5. Promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.
 6. Organizowanie czasu wolnego osób starszych, z uwzględnieniem rozwijania ich zainteresowań.
 7. Udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego osoby starszej.
 8. Dokonywanie oceny podstawowych parametrów funkcji życiowych.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 260 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

<< powrót do SZKOLEŃ ZAWODOWYCH