Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych i pozazawodowych

W obecnych czasach, ogromna część populacji żyje w biegu i ciągłym napięciu. Nie do końca jesteśmy świadomi poziomu stresu, którego doświadczamy na co dzień, w wielu sytuacjach. Część osób niechętnie wstaje każdego ranka do pracy, nie mając pojęcia, iż ich dolegliwości somatyczne związane mogą być z wypaleniem zawodowym. Często, obserwując reakcje naszego ciała, boimy się, że mogą to być objawy poważnej choroby. Wszystko to budzi jeszcze większy lęk i stres, działając na zasadzie błędnego koła. Celem szkolenia jest przede wszystkim wyzbycie się ciągłego napięcia i uzyskanie równowagi organizmu. Odpowiednie metody pozwolą na skuteczną walkę ze stresem, a tym samym umożliwią uwolnienie się od negatywnych emocji,  utrudniających funkcjonowanie.

Ramowy program szkolenia

 1. Stres w ujęciu trzech obszarów: bodziec, reakcja i proces.
 2. Podział stresu ze względu na czas trwania i stopień intensywności.
 3. Stres w znaczeniu pozytywnym; eustress jako siła napędowa do działania.
 4. Analiza objawów stresu z podziałem na wymiary: fizjologiczny, fizyczny i psychiczny.
 5. Omówienie objawów w sprawności intelektualnej oraz zachowań symptomatycznych.
 6. „Test objawów stresu” jako metoda pozwalająca na sprawdzenie indywidualnej podatności na stres.
 7. Jak to się dzieje, że ta sama sytuacja wywołuje różne reakcje stresowe u różnych ludzi? – analiza źródeł stresu.
 8. „Co nas nie zabije to nas wzmocni” – style reagowania na stres.
 9. Mechanizmy obronne i działania profilaktyczne w walce ze stresem; -techniki relaksacyjne jako metoda na odciążenie ciała i umysłu.

 

Efekty kształcenia

 1. zna skuteczne metody walki ze stresem oraz sposoby obniżania napięcia;
 2. potrafi radzić sobie z trudnymi emocjami;
 3. zna metody relaksacyjne i potrafi zastosować je w życiu codziennym;
 4. potrafi zidentyfikować i zapanować nad indywidualnymi źródłami stresu;
 5. trafnie określa poziom swojego stresu.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Paulina Rolka – w 2016 r. z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność kliniczna i osobowości oraz sądowa). W trakcie pięciu lat studiów aktywnie działała w wielu organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz wolontariacie. Przez kilka lat pełniła funkcję członka zarządu fundacji charytatywnej, gdzie przeprowadzała warsztaty i treningi umiejętności społecznych dla wolontariuszy. Aktualnie, aktywna działaczka wolontariatu misyjnego na Ukrainie. Od trzech lat oficjalnie pracuje w zawodzie psychologa, a jej podopiecznymi są przede wszystkim osoby młode, a także wykluczone społecznie i bierne zawodowo. Przeprowadziła około 5000 godzin zajęć indywidualnych w formie wsparcia motywacyjnego, a także 2000 godzin treningów grupowych. Zajmuję się również doradztwem zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Niedawno ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, co umożliwia jej pracę na wielu innych płaszczyznach.

 

<< powrót do SZKOLEŃ ZAWODOWYCH