Trening asertywności

Większość osób postrzega pojęcie asertywności jako sztukę odmawiania, czyli umiejętności mówienia „nie”. Jest to jednak pojęcie znacznie szersze i obejmuje wiele obszarów naszego życia. Należy pamiętać, iż brak asertywności wynika przede wszystkim z niskiej samooceny. Jako ludzie mamy tendencję do wmawiania sobie, że to, o czym myślimy nie jest wystarczająco dobre i ważne. Boimy się, że wypowiadając głośno swoje zdanie ośmieszymy się w oczach innych i narazimy na krytykę. Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom własnego potencjału oraz nabycie przez nich kompetencji w zakresie obrony własnych przekonań na płaszczyźnie osobistej i społecznej. Wiąże się z tym również zwiększenie poczucia własnej wartości, co znacząco wpłynie na ułatwienie komunikacji z innymi.

Ramowy program usługi

 1. Świadomość własnego potencjału jako fundament asertywności.
 2. Asertywność jako szacunek do siebie i innych; wyrażanie i obrona własnego zdania.
 3. Postawa asertywna w życiu prywatnym i zawodowym.
 4. Techniki zachowań asertywnych: zdarta płyta, zasłona dymna, asertywne uznanie błędu.
 5. Kompromis, wypytywanie o strony ujemne, wypytywanie o strony dodatnie.
 6. Trening umiejętności rozróżniania postawy asertywnej, agresywnej i biernej.
 7. Czy potrafisz powiedzieć „NIE”? – „Kwestionariusz Asertywności”- ćwiczenie wykonywane indywidualnie zakończone wspólnym wyciągnięciem wniosków.
 8. „Tabela Asertywności”- w jakim stopniu potrafisz sprzeciwić się innym? Korelacja Twojej asertywności z osobami w Twoim środowisku pracy.
 9. Parafraza, pytania otwarte i klaryfikacja jako narzędzia osoby asertywnej.
 10. Asertywny monolog jako umiejętność odmowy i konfrontacji przekonań; budowanie postawy asertywnej (mini wykład).
 11. Trening asertywnego reagowania na krytykę; obrona przed atakiem werbalnym.
 12. Techniki wspomagające asertywne wyrażanie oczekiwań (przykłady nieasertywnych i asertywnych poleceń).
 13. Jak się uczyć zachowań asertywnych? (mini wykład),
 14. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem metod i technik asertywności.

 

Efekty kształcenia

 1. Uczestnik potrafi bez problemu komunikować kim jest i jakie ma potrzeby.
 2. zna swój potencjał i potrafi adekwatnie wykazać się postawą asertywną w sytuacjach społecznych i osobistych,
 3. trafnie ocenia postawy i zachowania innych w stosunku do własnej osoby,
 4. potrafi odpowiednio reagować na krytykę i bronić własnych poglądów w stopniu nienaruszającym prawa innych,
 5. zna techniki pozwalające wykazać się postawą asertywną w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 6. potrafi w odpowiedni sposób zastosować narzędzia ułatwiające wykazywanie się postawą asertywną.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Paulina Rolka – w 2016 r. z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność kliniczna i osobowości oraz sądowa). W trakcie pięciu lat studiów aktywnie działała w wielu organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz wolontariacie. Przez kilka lat pełniła funkcję członka zarządu fundacji charytatywnej, gdzie przeprowadzała warsztaty i treningi umiejętności społecznych dla wolontariuszy. Aktualnie, aktywna działaczka wolontariatu misyjnego na Ukrainie. Od trzech lat oficjalnie pracuje w zawodzie psychologa, a jej podopiecznymi są przede wszystkim osoby młode, a także wykluczone społecznie i bierne zawodowo. Przeprowadziła około 5000 godzin zajęć indywidualnych w formie wsparcia motywacyjnego, a także 2000 godzin treningów grupowych. Zajmuję się również doradztwem zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Niedawno ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, co umożliwia jej pracę na wielu innych płaszczyznach.

 

<< powrót do SZKOLEŃ ZAWODOWYCH