Zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE

Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji umożliwiających efektywne zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich. Uczestnicy podczas szkolenia poznają najważniejsze zagadnienia od kwestii umowy i wniosku o dofinansowanie, przez m.in. podział środków w budżecie projektu, planowanie i wydatkowanie środków w ujęciu rocznym czy realizację szkoleń.

Ramowy program szkolenia

 1. Umowa i wniosek o dofinansowanie projektu – podstawowe dokumenty w realizacji projektu.
 2. Zabezpieczenie środków na realizację projektu.
 3. Przekazywanie środków na realizację projektu.
 4. Podział środków w budżecie projektu – zasady wydatkowania.
 5. Budżet projektu a harmonogram płatności.
 6. Planowanie i wydatkowanie środków w projekcie w ujęciu rocznym.
 7. Budowa budżetu projektu: koszty bezpośrednie oraz pośrednie.
 8. Podział kosztów bezpośrednich na zadania.
 9. Zarządzanie projektem – zadanie.
 10. Rekrutacja w projekcie.
 11. Koszty związane z zaangażowaniem personelu.
 12. Zlecanie zadań merytorycznych.
 13. Cross – financing.
 14. Zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu.
 15. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków w ramach projektu.
 16. Dokumenty oraz zasady potwierdzające poniesienie wydatków w projekcie Przejrzystość i konkurencyjność wydatków.
 17. Prawo zamówień publicznych.
 18. Zasada konkurencyjności.
 19. Zasada efektownego zarządzania finansami.
 20. Reguła proporcjonalności.
 21. Zasady ochrony danych osobowych w projekcie.
 22. Zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji.
 23. Postęp rzeczowy realizacji projektu – część merytoryczna wniosku o płatność oraz formularz PEFS Promocja projektu.
 24. Realizacja szkoleń.
 25. Podsumowanie, zamknięcie projektu Archiwizacja dokumentów.
 26. Kontrole.

Efekty kształcenia

 1. Sprawne i efektywne zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE.
 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
 3. Prowadzenie podstawowej kontroli dokumentacji projektowej.
 4. Nadzór nad wykonaniem budżetu.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 60 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

<< powrót do SZKOLEŃ ZAWODOWYCH