OKRES REALIZACJI PRZEDŁUŻONY

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 30.09.2021 r.