WITAMY NA STRONIE STOWARZYSZENIA HUMANEO

KIM JESTEŚMY?

Tworzymy stowarzyszenie działające na rzecz aktywizacji zawodowej, którego misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez podejmowanie działań o innowacyjnym charakterze, opartych na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych. HUMANEO to zespół ludzi, którzy łącząc pasję z działaniem, opracowują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania odpowiadając na realne potrzeby pracodawców oraz społeczeństwa obywatelskiego. W podejmowanych przez nas inicjatywach, potrzeby człowieka znajdują się w centrum. Skutecznie na nie odpowiadamy, wykorzystując systemy walidacji kwalifikacji:

Informatycznych

ECCC

European Computer Competence Certyficate

Językowych

TGLS

The Global Language System

Zawodowych

MY PS

Fundacja My Personality Skills

Prowadzimy także kompleksowe działania w zakresie edukacji pozaformalnej. Organizujemy szkolenia, potwierdzamy efekty kształcenia poprzez ww. egzaminy zewnętrzne.

Współpracujemy z kadrą ekspercką odpowiedzialną za merytoryczne i metodologiczne opracowanie systemu jakości kształcenia zgodnie z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Nieprzerwanie poszerzamy sieć partnerską, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Współpracujemy z akredytowanymi trenerami i egzaminatorami. Współpracujemy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, włączając się w opracowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jak również z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Skip to content