Opracowanie ścieżki reintegracji dla grupy VII

Już niebawem kolejni uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczną spotkania w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Dla każdego z uczestników przewidziano dwa spotkania po trzy godziny.

Zajęcia te będą miały na celu między innymi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb uczestników projektu. Ponadto pomogą one w identyfikacji potrzeb i deficytu każdej z osób biorących udział w projekcie, pomogą też w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia oraz w opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nie-wykluczaj-sie-z-lepszego-jutra/